Certificaat van Oorsprong

Een Certificaat van Oorsprong (CvO) is een document dat de oorsprong van een product aangeeft. Een CvO bewijst dus in welk land een product gemaakt is. Via de KvK zijn deze documenten te verkrijgen. Een aantal landen buiten de EU eist bij de invoer van goederen een CvO. Dit kan men doen om politieke redenen waarbij invoer van goederen uit bepaalde, niet bevriende landen, wordt beperkt of zelfs verboden of om handelspolitieke redenen waarbij invoer van goederen uit bepaalde landen wordt beperkt ter voorkoming van marktverstoring. Wij kunnen de CvO aanvraag bij de KvK voor u verzorgen middels een digitale aanvraag.

Als u er voor kiest ons de CvO aanvraag te laten verzorgen dient u ons hiervoor te ‘machtigen’, hiervoor kunnen wij u een blanco machtiging toe sturen die u zelf  invult en ondertekend. Verder dient u bewijsvoering te overleggen om de oorsprong van de goederen aan te tonen. Dit hoeft niet altijd de Europese Unie te zijn. U kunt tevens een CvO aanvragen voor landen buiten de EU als u de oorsprong middels bewijsvoering aan kan tonen.

Na afgifte van een CvO kunt u het af komen halen bij onze vestiging in Kampen, of wij kunnen dit kosteloos per post toezenden.

BEL VOOR MEER INFORMATIE 038 - 3311341